دوربین های حرارتی ویژه اسلحه و دوش پرتاب

:: دوربین های حرارتی ویژه اسلحه و دوش پرتاب

 

دوربین حرارتی ویژه سلاح انفرادی مدل F4

 

 دوربین حرارتی ویژه دوش پرتاب مدل F11

ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافی

 

ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافی

ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافی   ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافی

قابل نصب بر روی:

 1. انواع تیربار و اسلحه های پوشش حجم آتش مثل تیربار ژ3 ، دوشکا ، گرینوف و ...
 2. انواع اسلحه های تک تیر انداز و انواع قناصه مانند سمینوف ، دراگونوف ، ام 21 و ... 
 3. انواع اسلحه های شکاری برد کوتاه و بلند اعم از گلوله زنی و ساچمه زنی مانند کلاشینکف ، برنو ، ام4 ، ام16 و...
 

قابل نصب بر روی:

 1. انواع سلاح های زمین به زمین مانند آر پی جی RPG ، بازوکا ، دوشپرتاب های ضد تانک و زره و ...
 2. انواع سلاح های زمین به هوا شامل انواع دوش پرتاب های معمول
 3. موشک های سبک که دارای تجهیزات کنترل رادیویی باشند. 

صفحه اصلی / مشاهده سایر محصولات

سفارش محصول / تماس با ما

منبع : پرتال جامع محصولات ایمنی و امنیتیدوربین های حرارتی ویژه اسلحه و دوش پرتاب
برچسب ها : انواع ,زمین ,پرتاب ,سلاح ,ویژه ,حرارتی ,حرارتی ویژه ,انواع سلاح ,انواع اسلحه

دوربین های حرارتی IR برد کوتاه ویژه حمل انفرادی

:: دوربین های حرارتی IR برد کوتاه ویژه حمل انفرادی

 

دوربین حرارتی برد کوتاه انفرادی مدل F5

 

 دوربین حرارتی برد کوتاه انفرادی مدل F18

ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافی

 

ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافی

ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافی    ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافی 
   

 

 

دوربین حرارتی برد کوتاه انفرادی مدل F110

 

دوربین حرارتی برد کوتاه انفرادی مدل F110A

ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافی   ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافی
ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافی   ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافیمنبع : پرتال جامع محصولات ایمنی و امنیتیدوربین های حرارتی IR برد کوتاه ویژه حمل انفرادی
برچسب ها : حرارتی ,انفرادی ,کوتاه ,دوربین ,کوتاه انفرادی ,دوربین حرارتی

دوربین های حرارتی IR برد بلند

:: دوربین های حرارتی IR برد بلند

 

دوربین حرارتی برد بلند مدل FM6B

   دوربین حرارتی برد بلند مدل F203EX

ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافی

 

ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافی

ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافی    ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافی 
   

 

 

دوربین حرارتی برد بلند مدل F18M 

 

دوربین حرارتی برد بلند مدل F203

ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافی   ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافی
ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافی   ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافیمنبع : پرتال جامع محصولات ایمنی و امنیتیدوربین های حرارتی IR برد بلند
برچسب ها : حرارتی ,دوربین ,دوربین حرارتی

دوربین های حرارتی

:: دوربین های حرارتی

دوربین حرارتی چیست ؟

دوربین های تصویر برداری حرارتی برای موارد بسیار زیادی که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است استفاده می شوند. بدلیل تکنولوژی بسیار پیچیده ی مورد استفاده در این دوربینها ، تولید آن بسیار دشوار بوده و این صنعت تحت اختیار شرکتهای محدودی در جهان می باشد . این شرکت بعنوان تنها تولید کننده علمی انواع پیشرفته ترین دوربینهای ترموویژن جنگل بانی ، دوربین گرمانگار جیبی ، ترموویژن ضد ضربه ، دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی ، ترموویژن آی ری تک ، ترمو ویژن مادون قرمز ، دوربین آتش نشانی حرفه ای ، دوربین رادیوگرافی ، ترموویژن پرتابل ، دوربین بازرسی ، ترمال کمرا ، ترموویژن آی آر تک ، دوربین آتش نشانی قابل حمل ، دوربین گرمانگار قابل حمل ، دوربین حرارتی فریم بالا ، دوربین گرمانگار پرتابل ، دوربین رادیومتریک ، دوربین آشکار ساز در شب ، ترموویژن ضد آب ، ترمال کمرا ، تجهیزات اندازه گیری ، دوربین ترمو گرافی ، دوربین اعلام و اطفاء ، دوربین آتش نشانی حرفه ای ، دستگاه ترمویژن ، دوربین تصویربرداری حرارتی ، ترموویژن فلیر ، انواع دوربین دید در شب ، دوربین گرمانگار ، دوربین حرارتی صنعتی ، دوربین های نظامی ، ترموویژن ضد ضربه ، ترمومیژن ضد آب  ، دوربین تصویربرداری حرارتی ، دوربین دید در شب بی سیم ، ترموگراف ، گرما نگاری ترموویژن ، دوربین تصویربرداري حرارتی ، داده برداری با دوربین ترموگرافی عرضه می نماید

اطلاعات بیشتر درخصوص این دسته از محصولات فقط با درخواست رسمی از مراجع ذیصلاح قابل ارائه خواهد بود

 

دسته بندی دوربینهای حرارتی قابل ارائه

 

 

 

 

ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافی

 

دوربین های حرارتی IR برد کوتاه ویژه حمل انفرادی

برای مشاهده انواع این محصول کلیک کنید

 ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافی

دوربین های حرارتی IR برد بسیار بلند

برای مشاهده انواع این محصول کلیک کنید

ترموویژن جنگل بانی دوربین گرمانگار جیبی ترموویژن ضد ضربه دستگاه دوربین تصویربرداري حرارتی دوربین حرارتی دوربین حرارتی علمی ترموویژن آی ری تک Thermal Imaging Camera Infrared Imaging Camera Temperature Thermal Camera ترمو ویژن مادون قرمز دوربین آتش نشانی حرفه ای دوربین رادیوگرافی ترموویژن پرتابل دوربین بازرسی ترمال کمرا ترموویژن آی آر تک دوربین آتش نشانی قابل حمل دوربین گرمانگار قابل حمل دوربین حرارتی فریم بالا دوربین گرمانگار پرتابل دوربین رادیومتریک دوربین آشکار ساز در شب ترموویژن ضد آب ترمال کمرا Thermal Imaging دوربین آشکار ساز در شب تجهیزات اندازه گیری دوربین ترمو گرافی دوربین اعلام و اطفاء پیشرفته ترین دوربین حرارتی دوربین آتش نشانی حرفه ای دستگاه ترمویژن دوربین تصویربرداری حرارتی ترموویژن فلیر خرید و فروش انواع دوربین دید در شب دوربین گرمانگار دوربین حرارتی صنعتی دوربین نظامی ترموویژن ضد ضربه ترمومیژن ضد آب دوربین تصویربرداری حرارتی دوربین دید در شب بی سیم ترموگراف گرما نگاری ترموویژن دوربین تصویربرداري حرارتی داده برداری با دوربین ترموگرافی

 دوربین های حرارتی ویژه اسلحه و دوش پرتاب

برای مشاهده انواع این محصول کلیک کنید

موارد کاربرد دوربینهای حرارتی

 1. شناسایی اهداف متحرک و ثابت هوایی ، سطحی و زیرسطحی (کلیه صنایع نظامی ، انتظامی ، ایمنی و امنیتی)
 2. تست تجهیزات در پست های انتقال و فوق توزیع برق (برق قدرت)
 3. در خط تولید و برای تشخیص نشتی انرژی کوره ها (صنایع ذوب آهن)
 4. تشخیص عدم اتصال کامل اتصالات بین شبکه(برق و قدرت)
 5. تشخیص فیوز های معیوب(برق قدرت)
 6. تشخیص نقاط اتصال کوتاه شده در ژنراتور و سیم پیچ موتور ها(برق قدرت)
 7. تشخیص قطعات معیوب و یا قطعاتی که از دمای مجاز بالاتر (الکترونیک)
 8. تشخیص و استفاده جهت بکار گیری سیستم های اعلام و اطفای حریق – سیستم های شناسایی و خاموش کننده ی آتش (کلیه صنایع)
 9. شناسایی مشکالاتی که منجر به تغییر در الگوی توزیع دمای سطحی می شود (کلیه صنایع)
 10. تشخیص بیماری در مراکز تجمع خون (پزشکی و دامپزشکی)
 11. تشخیص عیوب الکتریکی و مکانیکی (کلیه صنایع)
 12. امور حفاظت از محیط زیست (جنگل بانی و محیط بانی)
 13. شناسایی قطعی های ناخواسته مربوط به اتصالات و جمپرها و کابل ها و کلمپ های متصل به تجهیزات (برق و قدرت – صنایع)
 14. فعالیت تکمیلی با تجهیزات آنالیز ارتعاشات و تجهیزات هم راستا سازی لیزری (تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق)
 15. حصول اطمینان از کیفیت و شرایط بهینه مواد تولید شده (اتوماسیون صنعتی)
 16. عایق سازی بهینه سیستم های تولید و حفظ انرژی ( کلیه صنایع سرمایشی و گرمایشی )
 17. تعیین ارتفاع مایع موجود در مخازن (صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی )
 18. شناسایی و کشف بسیار سریع هدف در دود ، مه و یا هر نوع شرایط دیگر ( تمامی صنایع)
 19. تشخیص بسیار سریع افزایش دما در نیروگاه و هسته رئاکتور جهت رعایت اصول ایمنی ( HSE برق و قدرت و انرژی هسته ای )

 

قابلیت ها و مزیت ها:

 1. ساخت جمهوری اسلامی ایران
 2. مقاوم و مناسب برای فعالیت 24 ساعته در تمام شرایط جوی (طراحی ویژه صحنه نبرد)
 3. امکان تصویر برداری با سرعت فریم های مختلف ( تا 300 فریم بر ثانیه )
 4. رینج تشخیص حرارت تا درجه حساسیت دو دهم سانتی گراد
 5. قابلیت تصویربرداری بصورت عکس و فیلم ضمن ضبط صدا و ذخیره سازی آن با کیفیت بسیار بالا
 6. قابلیت پخش آنلاین تصاویر با اتصال دستگاه به شبکه
 7. دارای برد تشخیص برای هداف پروازی تا 84 کیلومتر و اهداف زمینی تا 74 کیلومتر
 8. بهره گیری از قوی ترین سیستم های پردازش تصویر
 9. قابلیت تشخیص و تفکیک اهداف بین -40 الی 2000 درجه سانتیگراد
 10. قابلیت نصب بر روی انواع پایه های ثابت و متحرک
 11. امکان تجهیز به انواع سامانه های کنترل از راه دور
 12. بهره گیری از انواع لنز تا قطر 200 میلی متر ( امکان تعویض لنز طبق نیاز مشتری )
 13. قابلیت زوم مکانیکی و دینامیکی و اپتیکی تا  600X
 14. عدم نیاز به اتصال به دستگاه دیگر
 15. قابلیت آنالیز ترموگرافی و نمایش تصویر بصورت ترمال
 16. سرعت پردازش بالا 60 هرتز و بالاتر
 17. دارای قطب نما و ارتفاع سنج و سایر پارامترهای لازم
 18. نمایش تصاویر واقعی و حرارتی به صورت هم زمان
 19. بسیار سبک
 20. دارای رزولیشن و کیفیت تصویربرداری آن 800*600 و بالاتر
 21. کیفیت بسیار بالا در تولید
 22. نمایندگی انحصاری فروش وخدمات پس از فروش
 23. بدون قطع تجهیزات و عدم اتصال به وسیله خاصی با قرائت میزان دمای آن نقطه و مقایسه با دمای محیط و شرایط
 24. قابلیت چرخش لنز 360 درجه
 25. یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش واقعی
 26. دارای فازهای تغذیه ، تجهیز و خود تجهیز ترموگرافی
 27. نمایش طیف کامل توزیع دما به صورت تصویر ترمال
 28. دارای حساسیت بسیار بالا
 29. داشتن ظاهر متفاوت محصولات برای کاربری های مختلف
 30. قابلیت نمایش تصویر بصورت نگاتیو یا برعکس ، نمایش در آینه و حالتهای دیگر

صفحه اصلی / مشاهده سایر محصولات

سفارش محصول / تماس با ما

منبع : پرتال جامع محصولات ایمنی و امنیتیدوربین های حرارتی
برچسب ها : دوربین ,حرارتی ,تشخیص ,صنایع ,قابلیت ,ترموویژن ,کلیه صنایع ,دوربین گرمانگار ,محصول کلیک ,بسیار بالا ,قدرت تشخیص ,نمایش تصویر بصورت ,برای مشاهده

سامانه بازرسی خودروهای سبک با اشعه ایکس VICHLE SCANNER

:: سامانه بازرسی خودروهای سبک با اشعه ایکس VICHLE SCANNER
سامانه بازرسی خودروهای سبک با اشعه ایکس

VICHLE SCANNER

 گیت اشعه ایکس خودرو گیت ضد بمب گیت تردد خودرویی گیت ایکس ری برای خودرو کشف اسلحه از خودرو


گیت اشعه ایکس خودرو گیت ضد بمب گیت تردد خودرویی گیت ایکس ری برای خودرو کشف اسلحه از خودرو

ویژگی ها

کاربری آسان
نمایش بلادرنگ تصاویر
تصاویر خروجی با تفکیک پذیری بالا
قابلیت توسعه الگوریتم های پردازش تصویر
قابلیت تشخیص اشیاء پنهان شده در داخل و خارج بدنه خودرو
استفاده از الگوریتم های پیشرفته پردازش تصویر به منظور تفکیک مواد

قابلیت تشخیص سلاح و مواد منفجره جاسازی شده درون خودروهای سبک تا کلاس ون

مشخصات عمومی

ابعاد داخل دروازه عرض: 290 ارتفاع: 280 سانتی متر
ابعاد خارج دروازه عرض: 360 ارتفاع: 344 طول: 360 سانتی متر
میزان تشعشع راننده در هر بازرسی حداکثر 0.1 میکروسیورت در هر بازرسی مطابق با استاندارد بین المللی ANSI N43.17
سرعت حرکت خودرو تحت اسکن 10 الی 15 کیلومتر بر ساعت
قابلیت تشخیص سلاح و مواد منفجره
چرخه کار 100%

مشخصات فنی

ولتاژ آند حداکثر 200 کیلوولت در شدت جریان 1 تا 2 میلی آمپر
راستای پرتو به شکل بادبزنی از پایین به بالا با زاویه واگرایی 80 درجه
چیدمان آشکار ساز ها U شکل آرایه خطی با قدرت تفکیک بالا
ذخیره سازی تصویر امکان ذخیره سازی 24 بیت در هر پیکسل
تفکیک پذیری بیشینه تصویر 1080×1920 در فرکانس 75 هرتز
نمایشگر مانیتور 22 اینچ LED
بزرگ نمایی برابر با ضریب 2 ، 4 ، 8 ، 16
درجه روشن گرایی تصویر سطح 65536
 توابع ارزیابی تصویر  Vari(MAT,B/W)Zoom, Review, High, Low, Negative
 مدهای نمایش تصاویر  Black/White image, Mat-Multi-Energy Method

شرایط کار در محل نصب

نشت اشعه ایکس در محل استقرار اپراتور، درحد پرتو زمینه می باشد
دمای کاری / انبار داری صفر الی 40 و 20 - الی 60 + درجه سانتی گراد
رطوبت حدود 20% الی 80% non-condensing
ولتاژ مصرفی متناوب 220 ولت در فرکانس 50هرتز
توان مصرفی دستگاه  1.2 کیلوولت آمپر
سطح فشار صوتی کمتر از 65dB-A

 دستگاه تشخیص بمب سامانه کشف مواد مخدر قیمت گیت فرودگاهی سازنده گیت اشعه ایکس گیت فرودگاه مهرآباد

صفحه اصلی / مشاهده سایر محصولات

سفارش محصول / تماس با 

منبع : پرتال جامع محصولات ایمنی و امنیتیسامانه بازرسی خودروهای سبک با اشعه ایکس VICHLE SCANNER
برچسب ها : تصویر ,بازرسی ,تفکیک ,قابلیت ,سانتی ,درجه ,قابلیت تشخیص ,تشخیص سلاح ,ذخیره سازی ,مواد منفجره ,پردازش تصویر ,سامانه بازرسی خودروهای

سامانه کمک بازرسی داخل بدن با اشعه ایکس BODY SCAN

:: سامانه کمک بازرسی داخل بدن با اشعه ایکس BODY SCAN
سامانه کمک بازرسی بدن با اشعه ایکس

BODY SCAN

 
گیت فرودگاه داخل بدن کشف مواد داخل بدن گیت فرودگاهی اسلحه اشعه ایکس فرودگاهی گیت نفر رو اشعه ایکس

گیت فرودگاه داخل بدن کشف مواد داخل بدن گیت فرودگاهی اسلحه اشعه ایکس فرودگاهی گیت نفر رو اشعه ایکس

ویژگی ها

کاربری آسان
نمایش بلادرنگ تصاویر
تصاویر خروجی با تفکیک پذیری بالا
قابلیت توسعه الگوریتم های پردازش تصویر
استفاده از الگوریتم پیشرفته پردازش تصویر

قابلیت تشخیص اشیاء پنهان شده در داخل و خارج بدن

مشخصات عمومی

ابعاد بدنه اصلی (بخش بازرسی) طول: 280 عرض: 220 ارتفاع: 270 سانتی متر
سرعت حرکت سکوی متحرک حدود 0.1 متر بر ثانیه
حداکثر وزن قابل تحمل سکوی متحرک حد اکثر 250 کیلوگرم
قابلیت تشخیص سیمی با قطر حداقل 0.1 میلیمتر
چرخه کار بدون نیاز به عملیات راه اندازی
میزان تشعشع دریافتی فرد مورد بازرسی کمتر از 2 میکروسیورت در هر بازرسی

مشخصات تیوب اشعه ایکس

ولتاژ آند حداکثر 160 کیلوولت در شدت جریان 1 تا 3 میلی آمپر
راستای پرتو به شکل بادبزنی از پایین به بالا با زاویه واگرایی 80 درجه

سیستم تولید و پردازش تصویر 

آشکار ساز X-Ray به شکل L آرایه خطی با قدرت تفکیک بالا
ذخیره سازی تصویر امکان ذخیره سازی 16 بیت در هر پیکسل
تفکیک پذیری بیشینه تصویر دقیقا 1024×1280 در فرکانس 75 هرتز
نمایشگر مانیتور 19 اینچ LED
بزرگنمایی برابر با ضریب 2 ، 4 ، 8 ، 16
درجه روشن گرایی تصویر سطح 65536
توابع ارزیابی تصویر Zoom, Review, High, Low, Negative
مدهای نمایش تصاویر Black/White image

سایر امکانات

نمایش تاریخ و ساعت مد کاری و کد کاربری اپراتور
HI-Spot, Recall, SEN, (super Enhancement), IISS (Inegrated Image Sorting System)

شرایط کار در محل نصب

نشت اشعه ایکس در محل استقرار اپراتور، درحد پرتو زمینه می باشد
دمای کاری / انبار داری صفر الی 40 و 20 - الی 60 + درجه سانتی گراد
رطوبت حدود 20% الی 80% non-condensing
ولتاژ مصرفی متناوب 220 ولت در فرکانس 50هرتز
توان مصرفی دستگاه دقیق 1.2 کیلوولت آمپر
سطح فشار صوتی کمتر از 65dB-A
فضای مورد نیاز برای ثبت سامانه حداقل 5 × 5 متر با ارتفاع 3 متر

 دستگاه تشخیص بمب سامانه کشف مواد مخدر قیمت گیت فرودگاهی سازنده گیت اشعه ایکس گیت فرودگاه مهرآباد

صفحه اصلی / مشاهده سایر محصولات

سفارش محصول / تماس با 

منبع : پرتال جامع محصولات ایمنی و امنیتیسامانه کمک بازرسی داخل بدن با اشعه ایکس BODY SCAN
برچسب ها : تصویر ,بازرسی ,اشعه ,پردازش ,قابلیت ,درجه ,اشعه ایکس ,ذخیره سازی ,سکوی متحرک ,پردازش تصویر ,تفکیک پذیری

سامانه کمک بازرسی ایکس ری فرودگاهی SA-SCAN 100100

:: سامانه کمک بازرسی ایکس ری فرودگاهی SA-SCAN 100100
سامانه کمک بازرسی ایکس ری فرودگاهی

SA-SCAN 100100

 
دستگاه تشخیص بمب سامانه کشف مواد مخدر قیمت گیت فرودگاهی سازنده گیت اشعه ایکس گیت فرودگاه مهرآباد

ویژگی ها

کاربری آسان
نمایش بلادرنگ تصاویر
تصاویر خروجی با تفکیک پذیری بالا
قابلیت توسعه الگوریتم های پردازش تصویر
استفاده از الگوریتم پیشرفته پردازش تصویر

طبقه بندی پیشرفته مواد به کمک تکنیک Dual Energy Material Discrimination - DMD

مشخصات عمومی

ابعاد تونل عرض: 1050 میلیمتر، ارتفاع: 1050 میلیمتر
حداکثر اندازه محموله عرض: 1000 میلیمتر، ارتفاع: 1000 میلیمتر
طول تسمه نقاله حدود 3300 میلیمتر
سرعت تسمه نقاله در فرکانس اصلی حدود 0.2 متر بر ثانیه
حداکثر وزن بار حدود 200 کیلوگرم
قابلیت تشخیص سیمی با قطر حداقل 0.1 میلیمتر
میزان نفوذ در فولاد حدود 31 میلیمتر
چرخه کار بدون نیاز به عملیات راه اندازی
میزان تشعشع در هر بازرسی 1µsv = 0.1 merm
ایمنی فیلم تضمین شده مطابق با ISO 1600

مشخصات تیوب اشعه ایکس

ولتاژ آند حداکثر 160 کیلوولت در شدت جریان 1.2 میلی آمپر
راستای پرتو به شکل بادبزنی از پایین به بالا با زاویه واگرایی 80 درجه

سیستم تولید و پردازش تصویر 

آشکار ساز X-Ray به شکل L آرایه خطی
ذخیره سازی تصویر امکان ذخیره سازی 24 بیت در هر پیکسل
تفکیک پذیری بیشینه تصویر دقیقا 1024×1280 در فرکانس 75 هرتز
نمایشگر مانیتور 19 اینچ LED
بزرگنمایی برابر با ضریب 2 ، 4 ، 8 ، 16
درجه روشن گرایی تصویر سطح 65536
توابع ارزیابی تصویر Organic Only/stripping(O2/OS), Vari(MAT,B/W)Zoom, Review, High, Low, Negative
مدهای نمایش تصاویر Black/White image, Mat-Multi-Energy Method

سایر امکانات

نمایش تاریخ و ساعت مد کاری و کد کاربری اپراتور
تشخیص خودکار اجسام با چگالی بالا
HI-Spot, Recall, SEN, (super Enhancement), IISS (Inegrated Image Sorting System)

شرایط کار در محل نصب

نشت اشعه ایکس در محل استقرار اپراتور، درحد پرتو زمینه می باشد
دمای کاری / انبار داری صفر الی 40 و 20 - الی 60 + درجه سانتی گراد
رطوبت حدود 20% الی 80% non-condensing
ولتاژ مصرفی متناوب 220 ولت در فرکانس 50هرتز
توان مصرفی دستگاه دقیق 1.2 کیلوولت آمپر
سطح فشار صوتی کمتر از 65dB-A
ابعاد دستگاه طول 3500 × عرض 1300 × ارتفاع 1850 میلیمتر
وزن دستگاه حدود 1000 کیلوگرم

 دستگاه تشخیص بمب سامانه کشف مواد مخدر قیمت گیت فرودگاهی سازنده گیت اشعه ایکس گیت فرودگاه مهرآباد

صفحه اصلی / مشاهده سایر محصولات

سفارش محصول / تماس با 

منبع : پرتال جامع محصولات ایمنی و امنیتیسامانه کمک بازرسی ایکس ری فرودگاهی SA-SCAN 100100
برچسب ها : میلیمتر ,تصویر ,فرکانس ,درجه ,دستگاه ,حداکثر ,تسمه نقاله ,اشعه ایکس ,ذخیره سازی ,میلیمتر، ارتفاع ,پردازش تصویر

سامانه کمک بازرسی ایکس ری چمدانی SA-SCAN 7555

:: سامانه کمک بازرسی ایکس ری چمدانی SA-SCAN 7555
سامانه کمک بازرسی ایکس ری چمدانی

SA-SCAN 7555

 گیت بازرسی فرودگاه گیت تفتیش چمدان فروش اشعه ایکس فرودگاهی گیت تشخیص مواد مخدر دستگاه کشف مواد مخدر

ویژگی ها

کاربری آسان
نمایش بلادرنگ تصاویر
تصاویر خروجی با تفکیک پذیری بالا
قابلیت توسعه الگوریتم های پردازش تصویر

طبقه بندی پیشرفته مواد به کمک تکنیک Dual Energy Material Discrimination - DMD

مشخصات عمومی

ابعاد تونل عرض: 760 میلیمتر، ارتفاع: 560 میلیمتر
حداکثر اندازه محموله عرض: 750 میلیمتر، ارتفاع: 550 میلیمتر
طول تسمه نقاله حدود 766 میلیمتر
سرعت تسمه نقاله در فرکانس اصلی حدود 0.2 متر بر ثانیه
حداکثر وزن بار حدود 160 کیلوگرم
قابلیت تشخیص سیمی با قطر حداقل 0.1 میلیمتر
میزان نفوذ در فولاد حدود 27 میلیمتر
چرخه کار بدون نیاز به عملیات راه اندازی
میزان تشعشع در هر بازرسی 1µsv = 0.1 merm
ایمنی فیلم تضمین شده مطابق با ISO 1600

مشخصات تیوب اشعه ایکس

ولتاژ آند حداکثر 160 کیلوولت در شدت جریان 1.2 میلی آمپر
راستای پرتو به شکل بادبزنی از پایین به بالا با زاویه واگرایی 80 درجه

سیستم تولید و پردازش تصویر 

آشکار ساز X-Ray به شکل L آرایه خطی
ذخیره سازی تصویر امکان ذخیره سازی 24 بیت در هر پیکسل
تفکیک پذیری بیشینه تصویر دقیقا 1024×1280 در فرکانس 75 هرتز
نمایشگر مانیتور 19 اینچ LED
بزرگنمایی برابر با ضریب 2 ، 4 ، 8 ، 16
درجه روشن گرایی تصویر سطح 65536
توابع ارزیابی تصویر Organic Only/stripping(O2/OS), Vari(MAT,B/W)Zoom, Review, High, Low, Negative
مدهای نمایش تصاویر Black/White image, Mat-Multi-Energy Method

سایر امکانات

نمایش تاریخ و ساعت مد کاری
تشخیص خودکار اجسام با چگالی بالا
HI-Spot, Recall, SEN, (super Enhancement), IISS (Inegrated Image Sorting System)

شرایط کار در محل نصب

نشت اشعه ایکس در محل استقرار اپراتور، درحد پرتو زمینه می باشد
دمای کاری / انبار داری صفر الی 40 و 20 - الی 60 + درجه سانتی گراد
رطوبت حدود 20% الی 80% non-condensing
ولتاژ مصرفی متناوب 220 ولت در فرکانس 50هرتز
توان مصرفی دستگاه دقیق 1.2 کیلوولت آمپر
سطح فشار صوتی کمتر از 65dB-A
ابعاد دستگاه طول 2100 × عرض 1020 × ارتفاع 1460 میلیمتر
وزن دستگاه حدود 600 کیلوگرم
ساختار مکانیکی اسکلت فولادی قرار گرفته بر روی چرخ های گردان با رنگ استاندارد

 دستگاه تشخیص بمب سامانه کشف مواد مخدر قیمت گیت فرودگاهی سازنده گیت اشعه ایکس گیت فرودگاه مهرآباد

صفحه اصلی / مشاهده سایر محصولات

سفارش محصول / تماس با 

منبع : پرتال جامع محصولات ایمنی و امنیتیسامانه کمک بازرسی ایکس ری چمدانی SA-SCAN 7555
برچسب ها : میلیمتر ,تصویر ,درجه ,دستگاه ,فرکانس ,بازرسی ,تسمه نقاله ,اشعه ایکس ,ذخیره سازی ,میلیمتر، ارتفاع ,تفکیک پذیری

سامانه کمک بازرسی ایکس ری چمدانی SA-SCAN 6040

:: سامانه کمک بازرسی ایکس ری چمدانی SA-SCAN 6040
سامانه کمک بازرسی ایکس ری چمدانی

SA-SCAN 6040

 فروش گیت اشعه ایکس مشخصات گیت فرودگاهی سامانه ایکس ری فروش گیت کنترل بار گیت اشعه ایکس مرسولات

ویژگی ها

کاربری آسان
نمایش بلادرنگ تصاویر
تصاویر خروجی با تفکیک پذیری بالا
قابلیت توسعه الگوریتم های پردازش تصویر
استفاده از الگوریتم پیشرفته پردازش تصاویر

طبقه بندی پیشرفته مواد به کمک تکنیک Dual Energy Material Discrimination - DMD

مشخصات عمومی

ابعاد تونل عرض: 622 میلیمتر، ارتفاع: 410 میلیمتر
حداکثر اندازه محموله عرض: 600 میلیمتر، ارتفاع: 400 میلیمتر
طول تسمه نقاله حدود 694 میلیمتر
سرعت تسمه نقاله در فرکانس اصلی حدود 0.2 متر بر ثانیه
حداکثر وزن بار حدود 160 کیلوگرم
قابلیت تشخیص سیمی با قطر حداقل 0.1 میلیمتر
میزان نفوذ در فولاد حدود 27 میلیمتر
چرخه کار بدون نیاز به عملیات راه اندازی
میزان تشعشع در هر بازرسی 1µsv = 0.1 merm
ایمنی فیلم تضمین شده مطابق با ISO 1600

مشخصات تیوب اشعه ایکس

ولتاژ آند حداکثر 160 کیلوولت در شدت جریان 1.2 میلی آمپر
راستای پرتو به شکل بادبزنی از پایین به بالا با زاویه واگرایی 80 درجه

سیستم تولید و پردازش تصویر 

آشکار ساز X-Ray به شکل L آرایه خطی
ذخیره سازی تصویر امکان ذخیره سازی 24 بیت در هر پیکسل
تفکیک پذیری بیشینه تصویر دقیقا 1024×1280 در فرکانس 75 هرتز
نمایشگر مانیتور 19 اینچ LED
بزرگنمایی برابر با ضریب 2 ، 4 ، 8 ، 16
درجه روشن گرایی تصویر سطح 65536
توابع ارزیابی تصویر Organic Only/stripping(O2/OS), Vari(MAT,B/W)Zoom, Review, High, Low, Negative
مدهای نمایش تصاویر Black/White image, Mat-Multi-Energy Method

سایر امکانات

نمایش تاریخ و ساعت مد کاری
تشخیص خودکار اجسام با چگالی بالا
HI-Spot, Recall, SEN, (super Enhancement), IISS (Inegrated Image Sorting System)

شرایط کار در محل نصب

نشت اشعه ایکس در محل استقرار اپراتور، درحد پرتو زمینه می باشد
دمای کاری / انبار داری صفر الی 40 و 20 - الی 60 + درجه سانتی گراد
رطوبت حدود 20% الی 80% non-condensing
ولتاژ مصرفی متناوب 220 ولت در فرکانس 50هرتز
توان مصرفی دستگاه دقیق 1.2 کیلوولت آمپر
سطح فشار صوتی کمتر از (A) 56dB
ابعاد دستگاه طول 2000 × عرض 890 × ارتفاع 1350 میلیمتر
وزن دستگاه حدود 550 کیلوگرم
ساختار مکانیکی اسکلت فولادی قرار گرفته بر روی چرخ های گردان با رنگ استاندارد

 
دستگاه تشخیص بمب سامانه کشف مواد مخدر قیمت گیت فرودگاهی سازنده گیت اشعه ایکس گیت فرودگاه مهرآباد

صفحه اصلی / مشاهده سایر محصولات

سفارش محصول / تماس با 

منبع : پرتال جامع محصولات ایمنی و امنیتیسامانه کمک بازرسی ایکس ری چمدانی SA-SCAN 6040
برچسب ها : میلیمتر ,تصویر ,تصاویر ,فرکانس ,درجه ,دستگاه ,تسمه نقاله ,اشعه ایکس ,ذخیره سازی ,میلیمتر، ارتفاع ,تفکیک پذیری

صندوق های امانات اجاره ای بانکی

:: صندوق های امانات اجاره ای بانکی

فروش صندوق امانات صندوق امانات بانکی صندوق امانات دیجیتال صندوق امانات دوسیلندر صندوق امانات اجاره ا ی

صندوق امانات چیست؟

صندوق های امانات معمولا در خزانه ی بانکها جهت نگهداری اموال به امانات گذاشته شده توسط مشتریان استفاده می شود. این صندوقها شامل تعداد مشخصی از خانه ها که در قالب یک بلوک دسته بندی شده اند می باشند و بلوکهای صندوق امانات ، پس از در کنار هم قرار گرفتن به یکدیگر متصل شده و یک مجموعه ی خزانه ی امانات را تشکیل می دهند . معمولا صندوقهای امانات در داخل یک خزانه که دارای ضریب ایمنی قابل قبولی باشد مستقر می شوند .

ابعاد و چیدمان خانه ها:

1-    ابعاد بلوکها: ساخت بدنه صندوق امانات دقیقا طبق درخواست مشتری انجام می گیرد و محدودیتی در ابعاد و اندازه ها نیست لیکن برای مشتریانی که قصد مقایسه محصولات این شرکت را با سایر تولیدکنندگان دارند می توان با ابعاد روتین تولید نمود (بصورت دو تکه در دو یونیت بالا و پایین که بر روی هم قرار می گیرند و دو ستون کنار هم را تشکیل می دهند که جمعا به ارتفاع 189 سانتی متر – عرض 61 سانتی متر – عمق 50 سانتی متر می رسند که پیشخوان کشویی در وسط بلوک قرار می گیرد)

2-    امکان تغییر در ابعاد: بر خلاف سایر تولید کنندگان که کوچکترین تغییری در ابعاد و اندازه صندوقهای امانات باعث تاخیر چندین ماهه و یا حتی عدم امکان تولید محصول در ابعاد سفارشی برایشان می شود ، در تولیدات این شرکت امکان هرگونه تغییر در ابعاد صندوقها ( طول ، عرض ، ارتفاع ) وجود دارد.

3-    امکان جابجایی خانه ها در بلوک: بدلیل آنکه در تولیدات شرکت این شرکت از الگوی ثابتی برای تولید همه محصولات استفاده نمی شود ، این شرکت امکان تولید بلوک صندوق امانات بصورتیکه مدنظر مشتری است می باشد . به زبان ساده تر یعنی مشتری می تواند انتخاب کند که کدام سایز صندوق ، در بالا ، پایین و یا وسط بلوک قرار گیرد (مثلا خریدار می تواند خانه های بزرگ را بجای اینکه در پایین بلوک باشند ، در وسط بلوک امانات سفارش دهد که در قیمت تاثیری ندارد ) . این موضوع از توان تولید همه سازندگان امانات در داخل و خارج از کشور خارج است.

4-    استفاده از ابعاد مختلف خانه ها به تعداد مد نظر مشتری: در تولیدات اینشرکت امکان استفاده از خانه های سایز مختلف برخلاف استانداردهای بازار طبق درخواست مشتری وجود دارد ( مثلا صندوق امانات با بیست خانه متوسط و دو خانه بزرگ در پایین که جمعا بیست و دو خانه است )

5-    بلوک 72 خانه : (ابعاد هر خانه : ارتفاع 43 میلی متر ، عرض 300 میلی متر و عمق 500 میلی متر) برخی از سازندگان صندوقهای امانات در اروپا پس از بررسی های فراوان به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از مشتریان نیازی به صندوقهای بسیار بزرگ نداشته و فقط به مکانی برای گذاشتن مهمترین اسناد خود نیاز دارند . بنابراین از حدود 10 سال پیش تاکنون تولید صندوق امانات با ارتفاع باریک در برنامه ساخت این شرکتها قرار گرفته که متاسفانه بدلیل عدم پیشرفت تولیدکنندگان داخلی ، تاکنون اقدامی در خصوص تولید با این سایز در کشور انجام نشده است. شرکت این شرکت بعنوان اولین تولید کننده صندوق امانات سایز باریک ، امکان عرضه این کلاس صندوق را فراهم نموده است.

فروش صندوق امانات صندوق امانات بانکی صندوق امانات دیجیتال صندوق امانات دوسیلندر صندوق امانات اجاره ا ی

6-    بلوک 36 خانه: (ابعاد هر خانه : ارتفاع 91 میلی متر ، عرض 300 میلی متر و عمق 500 میلی متر) این نوع بلوک امانات از گذشته توسط برخی از تولید کنندگان داخلی با کیفیت پایین تولید می شد که مورد توجه برخی از مشتریان نیز قرار گرفت و اکنون این شرکت اقدام به تولید در این سایز با بهره گیری از تکنولوژی روز جهان نموده است. در اکثر خزانه هایی که از این سایز استفاده کرده اند ، چند بلوک از سایر سایزها برای مشتریانی که ممکن است به صندوقهای بزرگ نیاز داشته باشند تعبیه شده است.

فروش صندوق امانات صندوق امانات بانکی صندوق امانات دیجیتال صندوق امانات دوسیلندر صندوق امانات اجاره ا ی

7-    بلوک 26 خانه ترکیبی استاندارد: این بلوک امانات شامل 18 خانه سایز کوچک (ارتفاع 91 میلی متر ، عرض 300 میلی متر و عمق 500 میلی متر) ، 4 خانه متوسط (ارتفاع 148 میلی متر ، عرض 300 میلی متر و عمق 500 میلی متر) و 4 خانه بزرگ (ارتفاع 298 میلی متر ، عرض 300 میلی متر و عمق 500 میلی متر) است که جمعا 26 خانه را تشکیل می دهند. این نوع بلوک امانات بدلیل آنکه شامل اکثر اندازه های صندوقهای امانات می باشد، مورد استقبال گسترده بانکها و موسسات ملی و اعتباری قرار گرفته است.

فروش صندوق امانات صندوق امانات بانکی صندوق امانات دیجیتال صندوق امانات دوسیلندر صندوق امانات اجاره ا ی

8-    بلوک 40 خانه ترکیبی: این بلوک امانات شامل 20 خانه سایز باریک (ارتفاع 43 میلی متر ، عرض 300 میلی متر و عمق 500 میلی متر) ، 14 خانه سایز کوچک (ارتفاع 91 میلی متر ، عرض 300 میلی متر و عمق 500 میلی متر) ، 4 خانه متوسط (ارتفاع 148 میلی متر ، عرض 300 میلی متر و عمق 500 میلی متر) و 2 خانه بزرگ (ارتفاع 298 میلی متر ، عرض 300 میلی متر و عمق 500 میلی متر) است که جمعا 40 خانه را تشکیل می دهند. این سایز صندوق امانات در 10 سال گذشته جزء پرفروش ترین مدلهای اتحادیه اروپا بوده و شرکت این شرکت تنها عرضه کننده این مدل صندوق امانات در ایران است . از مزایای این مدل صندوق امانات می توان به برآورده کردن نیاز همه ی مصرف کنندگان صندوق امانات در خزانه اشاره کرد.

فروش صندوق امانات صندوق امانات بانکی صندوق امانات دیجیتال صندوق امانات دوسیلندر صندوق امانات اجاره ا ی

9-    بلوک 24 خانه: در این مدل صندوق امانات ، تمام فضای یک بلوک بوسیله 24 خانه سایز متوسط (ارتفاع 148 میلی متر ، عرض 300 میلی متر و عمق 500 میلی متر) تکمیل می گردد . این نوع صندوق امانات معمولا در خزانه هایی که از بلوکهای با تنوع مختلف قرار داده اند استفاده می شود.

فروش صندوق امانات صندوق امانات بانکی صندوق امانات دیجیتال صندوق امانات دوسیلندر صندوق امانات اجاره ا ی

10-بلوک 12 خانه: در این مدل صندوق امانات ، تمام فضای یک بلوک بوسیله 12 خانه سایز بزرگ (ارتفاع 298 میلی متر ، عرض 300 میلی متر و عمق 500 میلی متر) تکمیل می گردد . این نوع صندوق امانات معمولا در خزانه هایی که از بلوکهای با تنوع مختلف قرار داده اند استفاده می شود.

فروش صندوق امانات صندوق امانات بانکی صندوق امانات دیجیتال صندوق امانات دوسیلندر صندوق امانات اجاره ا ی

11- امکان ساخت نیم بلوک: در برخی موارد امکان قرار دادن یک بلوک کامل در گوشه خزانه وجود ندارد. شرکت این شرکت بعنوان تنها تولید کننده نیم بلوک در کشور ، امکان ساخت یک ستون جداگانه بجای دو ستون کنار هم در یک بلوک را نیز فراهم نموده تا در نقاطی که امکان قرار دادن یک بلوک کامل را ندارند استفاده شوند که سایر تولید کنندگان توان آنرا ندارند.

فروش صندوق امانات صندوق امانات بانکی صندوق امانات دیجیتال صندوق امانات دوسیلندر صندوق امانات اجاره ا ی

قفل:

1-    استفاده از قفل های مرغوب: در سالهای گذشته ، یکی از تولید کنندگان صندوقهای امانات با استفاده از قفلهای ساخت کشور ترکیه که عملا پس از چند بار استفاده دچار مشکل شده و نیاز به تعویض کامل داشتند ، باعث نارضایتی گسترده بانکها و سایر مشتریان گشت . این شرکت پس از مدتی دوباره درحال استفاده از قفلهای بی کیفیت چینی است که پس از مدت کوتاهی دچار مشکلات فراوانی می شوند . اینگونه موارد نشان دهنده استفاده شرکتهای تولید کننده از ارزانترین نوع قفلهای موجود برای افزایش حاشیه سود خودشان است . اما شرکت این شرکت با دذنظر گرفتن رضایت مشتری و علاقه به ادامه همکاری با ایشان ، اقدام به استفاده از بهترین قفلهای ساخت تایوان ، سوئد و سایر قفل سازان مطرح در عرصه جهانی برای بالا بردن کیفت تولیدات خود می نماید . لازم بذکر است ، اینگونه موارد باعث بالا رفتن قیمت تمام شده تولید محصول خواهد شد لیکن این شرکت با کاهش درصد سود خود آنرا جبران نموده و محصولات را حتی با قیمت پایینتر از سایر تولید کنندگان عرضه می کند.

فروش صندوق امانات صندوق امانات بانکی صندوق امانات دیجیتال صندوق امانات دوسیلندر صندوق امانات اجاره ا ی

2-    تنوع انواع قفل: بدلیل آنکه این شرکت بر خلاف سایر تولید کنندگان که قصدی برای پیشرفت مستمر ندارند ، خود را مقید به تحویل محصول با آخرین استانداردهای جهانی می داند ، در حال حاضر از انواع قفلها با برندهای مختلف در انواع تک سیلندر ( تک حفره ) ، دو سیلندر ( دو حفره ) ، دیجیتال با صفحه کلید بر روی درب صندوق و دیجیتال پیشرفته که بوسیله کیوسک راهبری و بصورت متمرکز مدیریت می شوند نموده است.

3-    استفاده از قفل با قابلیت تنظیم برای کلید جدید: (اصطلاحا به این قفلها Changeble می گویند)

توجه : برای بازکردن هرکدام از صندوقهای امانات باید ابتدا مشتری کلید خود را وارد قفل کرده و آنرا بچرخاند . سپس مسئول خزانه نیز شاهکلید را وارد کند تا درب صندوق باز شود ( برای باز کردن یک صندوق به هر دو کلید نیاز است ) این مورد در همه صندوقهای مکانیکی و دیجیتال مشترک است.

اکثر تولید کنندگان صندوقهای امانات برای کاهش هزینه های خود از قفلهایی که امکان تغییر کلید را ندارند استفاده می کنند . این موضوع زمانی باعث مشکل می شود که کلید مشتری مفقود شده باشد. در این زمان بدلیل آنکه در یک قفل جدید امکان استفاده از شاهکلید موجود در بانک وجود ندارد (چون شاهکلید بانک ، شاهکلید این قفل نیست)، باید قفل کل صندوقها را تعویض کنند تا با شاهکلید جدید کار کنند که علاوه بر هزینه گزاف ، زمان بسیار زیادی صرف آن خواهد شد . ضمنا باید توجه داشت که برای تعویض قفل صندوقها باید مشتریان صندوقهای خود را تخلیه و تحویل بانک نمایند که علاوه بر صرف زمان بسیار ، باعث نارضایتی گسترده ایشان خواهد شد. شرکت این شرکت برای جلوگیری از بروز اینگونه مشکلات و رفاه حال مشتریان ، از قفلهایی استفاده می کند که قابلیت تنظیم برای استفاده از همان شاهکلیدی که در اختیار بانک است را دارند و مانع بروز مشکلاتی که در بالا ذکر شد می شود.

4-    عدم تکرار پذیری کلید 1 در میلیون : در بسیاری از بانکهایی که در گذشته صندوق امانات تهیه کرده اند مواردی در مورد باز شدن چند صندوق با یک کلید گزارش شده است که نشان دهنده استفاده شرکت سازنده از قفل نارمغوب و عدم دقت در زمان ساخت است . شرکت این شرکت با بهره گیری از بهترین قفلهای جهان و کادر ورزیده ، ضریب تکرارپذیری کلیدهای صندوق امانات را به 1 در میلیون رسانده که این مورد در ایران بی نظیر است.

فروش صندوق امانات صندوق امانات بانکی صندوق امانات دیجیتال صندوق امانات دوسیلندر صندوق امانات اجاره ا ی

سیستم های دیجیتال:

1-    سیستم قفل دیجیتال انحصاری هر صندوق: در این نوع قفلها ، صفحه کلید مخصوص وارد کردن رمز بر روی درب هر صندوق بصورت جداگانه قرار داده می شود و مناسب خزانه های کوچک و مکانهایی که نیاز به تعداد محدودی صندوق امانات است . از مزایای این سیستم ، عدم نیاز به مسئول صندوقهای امانات است.

2-    استفاده از کیوسک راهبری و مدیریت متمرکز: در تولید این کلاس صندوق امانات ، مدیریت استفاده از صندوقها بوسیله کیوسک راهبری که در کنار صندوقها قرار می گیرد انجام می شود. یعنی مشتری پس از ورود به محوطه خزانه ، ابتدا رمز خود را وارد نموده و سپس امکان باز کردن درب صندوق را با کلیدی که در اختیار دارد خواهد داشت . ضمنا امکان احراز هویت مشتری بوسیله کارت بانکی ، اثر انگشت ، سنسور تشخیص صدا ، اسکن قرنیه چشم و ... نیز قابل تعبیه بوده و ضریب ایمنی را بالاتر خواهد برد. در حال حاضر این فناوری در انحصار شرکت این شرکت و یکی از تولید کنندگان داخلی بوده و سایر شرکتها عملا دانش کافی در مورد تولید این محصول را ندارند اما این شرکتها بدلیل آنکه تاکنون در تولید این محصول بی رقیب بوده اند ، قیمت آنرا بصورت غیر اصولی و بسیار بیشتر از قیمت تمام شده تعیین می کنند که این موضوع با خط مشی این شرکت به هیچ عنوان سازگاری ندارد.

فروش صندوق امانات صندوق امانات بانکی صندوق امانات دیجیتال صندوق امانات دوسیلندر صندوق امانات اجاره ا ی

3-    اتصال صندوقهای امانات از طریق وایرلس: در اکثر موارد اتصال صندوقهای امانات به کیوسک راهبری بوسیله سیم باعث بروز مشکلاتی در خزانه محل نصب می شود که برای مثال می توان به عدم اتصال درست تجهیزات ، محدودیت فضای خزانه برای کابل کشی و کاهش شدید زیبایی ظاهری صندوقها که در نظر مشتری شدیدا جلوه خواهد کرد می شود. همچنین اگر تعداد بلوکهای امانات زیادتر شود این مشکل نیز چندین برابر خواهد شد. به همین دلیل شرکت این شرکت اقدام به تولید انحصاری صندوق امانات وایرلس (بی سیم) نموده که باعث جلوگیری از بروز مشکلات فوق بدون افزایش قیمت تمام شده محصول شده است. از دیگر مزایای این طرح صندوق امانات ، امکان هرنوع چینش صندوقها در داخل خزانه طبق نظر بانک است که سابقا امکانپذیر نبوده است.

4-    اتصال به صندوقهای امانات سایر تولید کنندگان: با توجه به بالا بودن توان علمی متخصصین شرکت این شرکت ، امکان اتصال صندوقهای امانات ساخت این شرکت به صندوقهای ساخته شده توسط سایر تولید کنندگان اعم از داخلی و خارجی فراهم می باشد و این موضوع نشان دهنده اطلاع کامل متخصصین این شرکت از فرایند تولید و توان فنی سایر تولید کنندگان است خصوصا اینکه در صنایع دیجیتال این فرایند بسیار پیچیده تر از سایر علوم است . همچنین اشراف گسترده بر علوم الکترونیکی و امنیتی باعث شده است که دقیقترین و امن ترین صندوقهای امانات دیجیتال در این شرکت ساخته شوند.

5-    سیستم گزارش گیری جامع : یکی از بزرگترین دغدغه های بانکها در مورد صندوقهای امانات ، استفاده از یک سیستم مدیریت جامع کنترل استفاده مشتریان از صندوقهای امانات است. این سیستم که بصورت انحصاری برای صندوقهای امانات این شرکت طراحی شده است علاوه بر سهولت فراوان در استفاده ، دارای امکانات بسیاری بوده که یکی از آنها امکان گزارش گیری طبق نیاز مشتری است.

6-    صندوق امانات با قفل ترکیبی: در این نوع صندوقها می توان از چندین نوع قفل طبق درخواست مشتری استفاده کرد . برای مثال می توان نیمه بالایی صندوق را مجهز به قفل دیجیتال پیشرفته (که با کیوسک باز و بسته می شود) و نیمه پایین را با قفل مکانیکی کلیدی ( تک سیلندر یا دو سیلندر ) تولید نمود. این قابلیت در عین سادگی، بدلیل آنکه فرایندی وقتگیر است از سوی سایر صندوق سازان انجام نمی شود .

7-    دیجیتال سازی صندوق های امانات قدیمی: علاوه بر تولیدات این شرکت که در گذشته به مشتریان عرضه شده است ، شرکت این شرکت امکان دیجیتال سازی کلیه صندوقهای امانات ساخته شده توسط سایر شرکتها را نیز دارد. این مسئله نشان دهنده دانش بالا و اشراف کامل این شرکت بر مقونله دیجیتال سازی صندوقهای امانات است.

8-    تحویل کیوسک راهبری بصورت رایگان : درصورت خرید بیش از 8 بلوک صندوق امانات با قفل دیجیتال پیشرفته ، امکان تحویل یک عدد کیوسک راهبری صندوقهای امانات وجود دارد.

9-    تجهیزات نوین : شرکت این شرکت اولین و تنها تولید کننده تجهیزات الحاقی صندوقهای امانات مثل : سنسور اثر انگشت و قرنیه چشم و یا کارتخوان ویژه احراز هویت که قابلیت اتصال مستقیم به رایانه را دارند و ... است که می تواند جایگزین مناسبی برای کیوسک های قدیمی باشند.

10-سیستم مکانیکی شرایط اضطراری: در این سیستم ، قفلها علاوه بر فرمان پذیری بوسیله سیستم الکترونیکی ، قابل باز و بسته کردن با شاهکلید بانک و کلید مشتری بصورت مکانیکی نیز هستند که از آن می توان برای مواقعی که به هردلیل امکان استفاده از کیوسک راهبری و مدیریت متمرکز فراهم نیست (مثلا قطع برق) استفاده کرد. این قابلیت بصورت پیشفرض برای همه صندوقهای دیجیتال ساخت این شرکت فراهم شده است.

11-مشخصات دستگاه مدیریت صندوقهای دیجیتال:

1:             استفاده آسان اپراتور در ثبت اطلاعات ، گزارش گیری و سایر فعالیتها

2:             قابلیت فعال یا غیر فعال سازی یک یا چند وسیله احراز هویت (مثلا لغو سنسور اثر انگشت)

3:             قابلیت اتصال سنسور های احراز هویت به رایانه ( حدف کیوسک راهبری )

4:             استفاده از پردازشگر اثر انگشت استاندارد و ثبت بوسیله اپراتور

5:             امکان معرفی چندین اثر انگشت برای باز کردن یک صندوق

6:             امکان اتصال بانک اطلاعاتی صندوقها به سیستمهای تحت شبکه

7:             تشخیص خودکار باز بودن درب صندوق امانات و اعلام آلارم

8:             استفاده از برق AC (شهری) با کمترین میزان مصرف

9:             صدور فرمان قفل سازی خودکار پس از بسته شدن درب صندوق

10:          امکان گزارش گیری و پرینت وضعیت عملکرد به تفکیک صندوق

11:          قابلیت ارائه گزارش چاپی و پرینت

12:          خطایابی خودکار در سیستم در زمان بسیار کوتاه ( قابل تنظیم )

13:          استفاده از قطعات رایانه ( ارزان بودن قطعات الکترونیکی و تعمیر آسان)

14:          فعالیت بر روی بستر ویندوز ( عدم استفاده از سیستم عامل های خاص )

15:          ساخت نسخه پشتیبان خودکار و یا توسط دستور اپراتور ( قابل تنظیم )

16:          امکان تجهیز به سیستم کارتخوان جهت احراز هویت بصورت رایگان

17:          امکان درج اطلاعات در خواستی بانک بر روی کارت

18:          فعایت در هر شرایط آب و هوایی

19:          امکان فعال سازی سیستم پشتیبان برای شرایط اضطراری (به درخواست مشتری)

20:          امکان تجهیز سیستم به تامین کننده برق اضطراری (به درخواست مشتری)

21:          امکان استفاده از صندوقها بوسیله کلید در شرایط قطع برق

 

صندوقچه داخلی:

1-    صندوقچه های فلزی: این نوع صندوقچه مخصوص قرار گرفتن در داخل صندوق امانات اجاره شده توسط مشتری است . صندوقچه های فلزی با ورق به قطر 1 میلی متر ساخته و با رنگ الکترواستاتیک کوره ای پوشانده می شوند و دارای لولا از ناحیه انتهایی برای اتصال درب هستند. همچنین محلی برای اتصال قفل آویز توسط مشتری تعبیه شده است که البته بیشتر جنبه ورانی دارد. لازم بذکر است که اکثر تولید کنندگان برای تهیه این بخش وجه اضافه دریافت می کنند لیکن در فروش این شرکت بعنوان رایگان فرض می شود

فروش صندوق امانات صندوق امانات بانکی صندوق امانات دیجیتال صندوق امانات دوسیلندر صندوق امانات اجاره ا ی

2-    صندوقچه پلاستیکی از جنس ABS : این نوع صندوقچه مخصوص قرار گرفتن در داخل صندوق امانات اجاره شده توسط مشتری است . صندوقچه های پلاستیکی با قطر 3 الی 5 میلی متر از مواد نشکن و مقاوم ساخته شده و دارای طول عمر بالا و مقاومت فوق العاده هستند. همچنین این صندوقها دارای لولا از ناحیه انتهایی برای اتصال درب بوده تا مشتری بتواند آنرا براحتی باز و بسته نمایند. همچنین محلی برای اتصال قفل آویز توسط مشتری تعبیه شده است که البته بیشتر جنبه ورانی دارد. از مزایای این نوع صندوقچه ، عدم تخریب رنگ صندوق امانات در اثر کشیده شدن جسم فلزی بر آن است .

 

بدنه:

1-    قطر ورق دیواره: دیواره صندوقها از دو لابه ورق به قطر دو میلی متر که در بین آن با مواد خاص عایق می شود ساخته می شود . ضمنا جنس ورق از فولاد ST37روغنی با کیفیت عالی است که هیچکدام از تولیدکنندگان بدلیل بالا رفتن هزینه تولید از آن استفاده نمی کنند. قطر ورق و تعداد لایه ها با توجه به نیاز مشتری قابل تغییر است.

2-    استفاده از ورق سه لایه در دربها: در حال حاضر همه تولید کنندگان صندوقهای امانات از یک لایه ورق (معمولا به قطر 6 میلی متر) برای درب صندوقها استفاده می کنند . اما اینشرکت با استفاده از سه لایه ورق به قطر هرکدام 3 میلی متر که بین آنها را با مواد خاص مقاوم سازی می کند ، علاوه بر افزایش قطر دربها به حدود 10 میلی متر (امکان افزایش قطر ورقها نیز وجود دارد) باعث مقاوم سازی درب صندوقها در برابر دریل و یا برش نیز می شود.

3-    پیشخوان قابل درج یا حذف: با مشاهده صندوقهای امانات ساخته شده توسط تولید کنندگان اروپایی ، مشخص شد که به تازگی برخی از صندوق سازان، پیشخوان کشویی بین یونیت بالا و پایین را به کلی حذف کرده و طرح محصولات خود را تغییر داده اند. علیهذا این شرکت برای آنکه ضمن حفظ رضایت مشتری با دانش روز جهان پیشرفت نماید، اقدام به تولید پیشخوان کشویی بصورت جداگانه نموده که به اختیار مشتری قابل درج یا حذف می باشد و این مورد در کشور بی سابقه است.

4-    اتصال کلیه بلوکها به همدیگر: بعد از قرار گرفتن کلیه بلوکهای امانات در محل مورد نظر ، همه بلوکها به یکدیگر توسط پیچهای فولادی آبکاری شده متصل می گردند تا علاوه بر بالا بردن امنیت صندوقها ، امکان جداسازی مجدد جهت حمل و یا اضافه کردن بلوکهای جدید در آینده فراهم باشد. مزیت خاص تولیدات این شرکت در اتصال یک لایه ورق فولاد تقویتی ویژه بوسیله پیچ به آخرین بلوک است که درصورت نیاز امکان جداسازی و الصاق به بلوکهای بعدی را دارد.

5-    استفاده از ورق روغنی : در حال حاضر تمام تولید کنندگان صندوق امانات بدلیل پایینتر بودن قیمت و عدم نیاز به تجهیزات مدرن ، از ورق سیاه استفاده می کنند . اما شرکت جی ام پی برای نیل به هدف تولید صندوق امانات با رعایت استانداردهای روز دنیا مانند همه تولید کنندگان بازارهای خارجی مبادرت به استفاده از ورق روغنی که در مقابل خوردگی و زنگ زدگی مقاوم می باشد.

6-    خم و برش دقیق : در بسیاری از شرکتهای داخلی ، تولید صندوق نسوز از بدو ورود آن تا کنون تغییر چندانی نکرده است . اما شرکت جی ام پی با استفاده از دستگاه هایی مثل پرس برک و CNC تمام فرایند برش و جوش را بطور دقیق و با اختلاف کمتر از یک میلی متر انجام می دهد و این مسئله بدون استفاده از ورق روغنی با قطر مناسب نیز امکانپذیر نیست که احتمالا بسیاری از شرکتهای داخلی هرگز توان آنرا نخواهند داشت.

 

درب:

1-    استفاده از روکش استیل ضد زنگ و ضد خش در کل درب: همه تولید کنندگان صندوقهای امانات در داخل کشور ، یک لایه ورق استیل به قطر 5/0 الی 5/1 میلی متر را با چسب فقط بر روی درب صندوق امانات می چسبانند که این عمل به جز زیبایی حدودی درب صندوق ، خاصیت دیگری ندارد . اما شرکت این شرکت با استفاده از ورق استیل ضد خش و ضد زنگ که بوسیله دستگاه های دقیق از محلهای مناسب تا خورده است ، علاوه بر پوشش کامل درب صندوق ( روبرو ، بالا ، پایین و جلوی درب) ، امکان تعویض آسان آنرا که بصورت کشویی بر روی درب قرار گرفته است را فراهم می کند.

2-    محل قرار گیری قفل بر روی درب : همه شرکتهای تولید کننده صندوقهای امانات ، پایه ای که قفل بر روی آن بسته می شود را از داخل به ورق درب جوش می دهند که باعث محدودیت استفاده از سایر قفلها (مثل قفلهای نسل آینده ) برای آن صندوق می شود. اما این شرکت با استفاده از پایه قفل قابل تعویض ، امکان تغییر قفلها را در آینده برای مشتری فراهم نموده است.

3-    استفاده از لولای مجزا برای درب هر صندوق: در صندوقهای ساخت شرکت این شرکت برای هر درب صندوق امانات از یک لولای جداگانه از جنس آلومینیوم اکسترود شده مقاوم استفاده می شود اما در تولیدات سایر شرکتها ، درب همه صندوقهای یک ستون امانات بوسیله یک میله که طول آن به اندازه ارتفاع کل صندوقها است در جای خود مهار می شوند . استفاده از لولاهای جداگانه باعث سهولت تعویض و رگلاژ درب در زمان نیاز و بالا بودن امنیت سایر صندوقها درصورت تخریب یکی از دربها می شود.

4-    ورق رویه درب: برای افزایش مقاومت درب و دیواره صندوقها ، این شرکت از ورق فولاد ST37 تا قطر طبق درخواست مشتری استفاده می کند که تغریبا همه تولید کنندگان بازار داخلی توان تولید با مشخصات خاص در زمان محدود را ندارند.

5-    امکان جداسازی دربها از لولا با پیچ ویژه : در صندوقهای ساخت شرکت این شرکت لولای دربها از قسمت داخل آن بوسیله پیچهای تعبیه شده به درب متصل می شوند که باعث تعویض آسان دربها در مواقع لزوم می شوند . این درحالیست که سایر تولیدکنندگان ، لولا را به درب جوش می دهند که امکان تعویض آنرا در محل خزانه غیر ممکن می کند. مسئله تعویض دربها در زمانیکه مشتری بخواهد سیستم مکانیزم باز و بسته شدن صندوقها را به روز آوری کند ( مثلا از نوع پیشرفته تری استفاده کند) مطرح شده و هزینه این کار را شدیدا پایین آورده و امکان انجام آنرا حتی در محل خزانه ممکن می سازد.

6-    تعیین شماره صندوق : برای اولین بار در صنعت صندوق امانات و جهت رفاه حال مشتریان، شرکت این شرکت از نمایشگر شماره پلاک در بالای هربلوک امانات استفاده می کند به باعث سهولت در یافتن صندوق اجاره شده توسط مشتری می شود و از سردرگمی مشتریان در داخل خزانه که نتوانسته اند صندوق خود را پیدا کنند (خصوصا در خزانه های بزرگ) جلوگیری می کند . همچنین بر روی درب صندوقها ، شماره پلاک صندوق بوسیله یک قاب استیل با طرح های متنوع نصب می شود.

 

رنگ:

1-    رنگ آمیزی کل محصول با رنگ الکترواستاتیک : در حال حاضر هیچکدام از تولید کنندگان بدلیل سخت بودن رنگ آمیزی الکترواستاتیک از این نوع رنگ بطور کامل استفاده نمی کنند. از جمله مزایای این رنگ می توان به مقاومت بیشتر در مقابل حریق و یا عدم ریختگی رنگ در اثر ضربه اشاره کرد بطوریکه صندوقهای تولید شده توسط سایر سازندگان گاهی حتی تا محل تحویل هم سالم نمی رسند.

2-    عدم استفاده از بتونه: این مسئله باعث می شود که رنگ به صورت کامل بر روی ورق نشسته و در اثر گرمای کوره با هم ادغام شده و هرگز دچار ریختگی نمی شود. این درحالی است که سایر تولید کنندگان گاهی از بتونه تا قطر چند سانتی متر استفاده می کنند که باعث ریختگی رنگ در اثر ضربه می شود.

3-    پختن رنگ در کوره : تقریبا همه تولید کنندگان از هوای آزاد برای خشک کردن رنگ صندوق استفاده می کنند که این موضوع باعث پایین آمدن کیفیت رنگ و افزایش شکنندگی و ریختگی آن می شود لیکن تولیدات این شرکت پس از رنگ آمیزی به کوره منتقل می شوند تا استحکام رنگ بالاتر رود.

4-    رنگ ضد حریق درصورت درخواست : این فناوری بدلیل هزینه بر بودن توسط هیچکدام از تولید کنندگان مورد استفاده قرار نمی گیرد . اصلی ترین دلیل بالا بودن هزینه این نوع رنگ آمیزی حساسیت و دقت بالا در فرایند نقاشی است که هیچکدام از تولید کنندگان بغیر از شرکت این شرکت آنرا نداشته و نمی توانند از رنگ ضد حریق استفاده نمایند ( لازم بذکر است که رنگ ضد حریق با رنگ الکترواستاتیک تفاوت بنیادی دارد و دو مقوله متفاوت هستند)

5-    تنوع رنگ : بر خلاف سایر صندوق سازان ، این شرکت امکان تولید محصول با تنوع رنگ فراوان و در غالب رنگ های الکترواستاتیک ، روغنی ، هواخشک ، اپکسی و .... را دارد که نشان از بالا بودن توان فنی خط رنگ کارخانه دارد.

 

جوش:

1-    استاندارد ایزو 3834 :  شرکت این شرکت تنها شرکتی است که توانایی استفاده از این استاندارد برای جوش ورق را دارد . از جمله مزایای آن می توان به جلوگیری از آغاز زنگ زدگی از نقطه جوش و همچنین بالا بردن مقاومت جوش اشاره کرد.

2-    استفاده از جوش CO2 : همه ی تولید کنندگان برای جوش ورق از الکترود استفاده می کنند که در مدت زمان طولانی باعث بروز خوردگی و شکستگی و زنگ زدگی می شوند لیکن کارشناسان شرکت این شرکت برای اتصال دو ورق فولاد از جوش CO2 که فرایند جوش با گرم کردن ورقها صورت می گیرد انجام می دهند . این فرایند دارای تکنولوژی و هزینه بالایی است که سایر صندوق سازان توان آنرا ندارند.

3-    جوش رکتیفایر: این نوع جوش که در آن به مواردی مثل جنس فلز پایه ، ضخامت فلز پایه ، موقعیت جوشکاری ،دسترسی به محل اتصال ، قیمت تجهیزات ، مهارت جوشکار یا اپراتور  و .... دارد برای نقاطی استفاده می شود که عملا نمی توان از جوش الکترود استفاده کرد . اصلی ترین مورد استفاده از آن برای جوشکاری نقاط داخلی است که شرکتهای تولید کننده دیگر توان و فناوری این نوع جوش را ندارند.

4-    تجهیزات سند بلاست : از این تجهیزات معمولا در صنایع خودروسازی و صنایعی که به نظافت محل جوش و نقاشی شدیدا اهمیت داده می شود استفاده می کنند و بدلیل پیچیدگی و هزینه بالای فرایند بغیر از شرکت جی ام پی هیچکدام از تولید کنندگان توان استفاده از آنرا ندارند.

 

تحول در طراحی:

1-    طراحی بسیار زیبا : با توجه به اینکه توان فنی همه تولیدکنندگان متناسب با نیاز روز پیشرفت نکرده است ، شرکت این شرکت تنها تولید کننده ای است که با استفاده از دستگاه های موجود در کارخانه خود توانایی تولید صندوق امانات را طبق استاندارد جهانی دارد که بارزترین نشانه آن را می توان در تولید محصول با ظاهر شکیل دانست.

 

دلایل قیمت رقابتی :

1-    حذف هزینه های اضافی : برخی از تولید کنندگان صندوق و ادوات ایمنی در کشور ، با توجه به سیستم اداری قدیمی خود که بسیار هزینه بر بوده است همچنان در بازار فعالیت می کنند و این هزینه های اضافی را باید از مشتری خود دریافت کنند. مثلا در یک مورد مشتری باید هزینه نگهداری زمین چمن فوتبال کارخانه یکی از تولید کنندگان را نیز بپردازد که این موضوع باعث افزایش غیر منطقی قیمت محصول این شرکتها می شود . شرکت این شرکت با حذف اینگونه هزینه ها از قیمت تمام شده ، باعث شده است که قیمت کالا با وجود تمام نقاط قوتی که در بالا گفته شد ، باز هم پایینتر از تولید کنندگان دیگر باشد.

2-    بهره وری مناسب کارخانه : در شرکتهای قدیمی تولید کننده ، بدلیل آنکه کارگران تمایل چندانی به فعالیت در محیط کار خود ندارند ، بهره وری و بازدهی کارخانه شدیدا پایین آمده و تولید نمی تواند پاسخگوی هزینه ها باشد . لیکن در این شرکت با ایجاد انگیزه برای کارگران و تقسیم سود تولید در بین ایشان ، راندمان تولید به بالاترین حد ممکن نزدیک بوده که باعث می شود امکان کاهش قیمت تمام شده میسر باشد.

3-    مدیریت منسجم : بسیاری از کارخانه های تولید کننده در داخل کشور از ضعف مدیریت شدیدا رنج می برند و تولید کنندگان صندوق نیز از آن مستثنی نمی شوند . این موضوع باعث کاهش راندمان این شرکتهای تولید کننده در حد قابل توجهی شده است. اما شرکت این شرکت با در اختیار داشتن مدیران و کارشناسان جوان و متعهد و علاقمند و با فعالیت تیمی توانسته است از وقفه هایی که به دلیل ضعف مدیریت در سایر شرکتها رخ می دهند جلوگیری کرده و سطح تولید را دائما افزایش دهند . بنابراین تقسیم هزینه ها بر کل تولیدات باعث شده است که امکان کاهش قیمت تمام شده فراهم باشد.

 

نصب و تحویل:

1-    موعد تحویل : بدلیل آنکه تولید این شرکت بر اساس برنامه دقیق انجام می شود ، تحویل 30 بلوک صندوق امانات با قفل مکانیکی حد اکثر 30 روزه و صندوق امانات با قفل دیجیتال حد اکثر 45 روزه خواهد بود که قطعا تا موعد مقرر تحویل خواهد شد . با آنکه در برخی از شرکتهای دیگر گاهی تاخیر تا چندین ماه دیده می شود اما شرکت این شرکت بر خلاف سایر تولید کنندگتن با عدم دریافت سفارش جدید ، خود را ملزم به عمل به تعهدات و تحویل کالا در موعد مقرر می داند. 

2-    حمل و نصب رایگان در استان تهران: به منظور رفاه حال مشتری و کسب رضایت خریدار ، تحویل و راه اندازی کلیه صندوقهای امانات در استان تهران رایگان خواهد بود . ضمنا این موضوع با بالا رفتن تعداد بلوک صندوق امانات تغییر نخواهد کرد.

3-    متخصصین حمل و نصب: در همه شرکتهای تولید کننده صندوق امانات ، نصب و راه اندازی از طریق افرادی که برای حمل صندوقها تا محل فرستاده شده اند انجام می شود که این مسئله ممکن است باعث بروز اختلالاتی در فرایند نصب و رگلاژ و راه اندازی صندوقها شود . بنابراین شرکت این شرکت علاوه تیم حمل صندوقها تا محل از وجود متخصصین نصب و راه اندازی برای این کار بهره برده و باعث کاهش خرابی صندوقها در آینده خواهد شد. این مورد در زمان نصب صندوقهای امانات دیجیتال به مسئله ای کاملا تخصصی تبدیل شده و عملا افراد غیر متخصص قادر به انجام آن نخواهند بود.

4-    گزینش نیروی انسانی: برای حمل و نصب کالاهایی مثل صندوق امانات و درب خزانه ، باید در جذب نیرو به موارد امنیتی خاصی توجه کرد . تمامی متخصصینی که در این شرکت فعالیت می کنند طی سخت ترین دوره ها و تحقیقات فراوان گزینش شده اند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود. در بسیاری از شرکتهای دیگر ، این مورد عملا انجام نشده و بعضا از افراد دارای سابقه کیفری استفاده می شود.

 

گارانتی و خدمات پس از فروش:

1-    شبکه نمایندگیها : شرکت این شرکت با در اختیار داشتن شبکه نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش در سراسر کشور و گسترش دایم شبکه نمایندگیها از طریق جذب نمایندگان جدید که شدیدا تحت نظارت شرکت هستند ، امکان فروش و ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان خود را در کمترین زمان ممکن فراهم می نماید که البته این موضوع را نمی توان در سایر رقبا مشاهده نمود.

2-    تعرفه و قیمت مصوب : تمام مشتریان این شرکت می توانند با مراجعه به صفحه اینترنتی این شرکت از قیمت محصولات و آدرس نمایندگیها با خبر شوند . ضمنا همه نمایندگان موظف به فروش محصولات و ارائه خدمات با قیمت مصوب هستند که بوسیله بازرسان اینشرکت و یا بخش شکایات مردمی شدیدا تحت کنترل قرار می گیرند و این سیستم پشتیبانی در داخل کشور نمونه مشابه ندارد.

3-    دو سال گارانتی: بسیاری از اولید کنندگان صندوق نسوز و ادوات ایمنی گارانتی محصولات خود را محدود به مواردی کرده اند که معمولا شامل هیچ چیزی نمی شود . همچنین بدلیل عدم اطمینان از کیفیت محصول خود ، آنرا به مدت یک سال گارانتی می کنند . لیکن همه محصولات این شرکت شامل صندوق های نسوز سبک ، گاوصندوق های نسوز سنگین ضد سرقت ، صندوق های امانات اجاره ای مکانیکی و دیجیتال ، کمد های بایگانی رمزدار نسوز ، فایل های ایمنی نسوز رمز دار ، صندوق های نسوز فوق ایمن کلاس دفینه ، گاوصندوق و کمد نگهداری اسلحه شکاری و سلاح جنگی ، درب خزانه یا گاوصندوقی ، درب ضد انفجار ، دربهای ضد حریق یا درب پاه فرار ، درب هوابند یا عایق گاز ، درب اتاق سرور ، درب های فولادی و استیل ، درب ضد گلوله ، درب فرار یا خروج اضطراری ، درب ضو اشعه یا تشعشع ( شیلد ) ، خزانه های پیش ساخته و قابل انتقال ، کانکس و اتاقک پیشساخته امن ضد انفجار دارای دوسال گارانتی هستند که از تاریخ فاکتور فروش به مشتری آغاز می شود.

4-     15 سال خدمات پس از فروش : اکثر تولید کنندگان محصولات در داخل کشور بدلیل آنکه خرید و تامین قطعات و مواد اولیه خود را بصورت موردی انجام می دهند ، توانایی تامین قطعات مورد نیاز را برای مدت طولانی ندارند که نشان دهنده ضعف در تامین و همچنین عدم تولید مواد اولیه توسط خودشان است . علیهذا شرکت جی ام پی بدلیل آنکه اکثر تولیدات خود را با قطعات ساخت خودش انجام می دهد ، توانایی تامین و پشتیبانی تولیدات خود را تا 15 سال دارد . ضمنا این شرکت با بهره گیری از متخصصین خدمات پس از فروش خود که طی سخت ترین شرایط امنیتی گزینش شده و دائما مورد پایش قرار می گیرند ، رضایت مشتریان خود را از نظر فعالیت افراد مورد اعتماد جلب نموده که در نوع خود بی سابقه است 

5-    آموزش رایگان : بر خلاف سایر شرکتها که فروش محصول را پایان فرایند ارتباط با مشتری می دانند ، شرکت این شرکت اقدام به آموزش کاربران خود و راهنمایی ایشان در مورد استفاده از محصولات این شرکت می نماید . راه های آموزش کابران از طریق صفحه اینترنتی و پاسخگویی به سوالات و ارائه کاتالوگهای آموزشی در هنگام تحویل محصول است . لیکن امکان اعزام کارشناس و آموزش  به کاربران بصورت رایگان نیز برای مشتریانی که درخواست این موضوع را دارند فراهم است . ضمنا در مورد محصولاتی مثل صندوقهای امانات ، این آموزش بصورت یکی از فرایندهای روتین انجام می شود.

 

صندوقهای ضد سرقت و ضد حریق:

توجه : تولید صندوق امانات ضد حریق و ضد انفجار در داخل ایران منحصر به شرکت این شرکت بوده و در خارج از کشور نیز گزارش نشده است.

1-    اصلاح محل قرارگیری زبانه قفل : در صندوقهای امانات موجود در بازار کشور ، امکان باز کردن درب صندوق با یک دیلم وجود دارد که عمل بسیار آسانی است . لیکن این شرکت با اصلاح محل قرار گیری زبانه قفل و قرار دادن یک لایه ورق پوشاننده بر روی درز اطراف درب ، عملا امکان استفاده از دیلم را با پوشاندن درزها غیر ممکن ساخته است. ( این تکنولوژی در انحصار شرکت این شرکت است )

2-    اصلاح طرح درب صندوق: در حال حاضر برخی از تولید کنندگان اروپایی از مواد تقویت کننده ای در درب و افزایش قطر درب استفاده می کنند (خصوصا در فرانسه) . شرکت این شرکت نیز با بررسی تولیدات روز کشورهای اروپایی ، امکان مسلح سازی درب صندوق امانات بوسیله پشم سنگ و یا حتی بتون را فراهم ساخته که علاوه بر مقاومت فوق العاده صندوق در برابر حریق ، باعث مقاومت در برابر سرقت نیز می شود. در این نوع صندوقها ، قطر درب تا 40 میلی متر افزایش می یابد ( این تکنولوژی در انحصار شرکت این شرکت است )

3-    استفاده از نوار درزگیر ضد حریق: در بسیاری از صنایع از نوار درزگیر برای افزایش مقاومت در برابر حریق استفاده می شود اما در خصوص صندوقهای امانات ، تا زمانی که درب و دیواره ها مقاوم سازی نشوند ، استفاده از نوار درزگیر عملا بی فایده است . این شرکت با مقاوم سازی دیواره و دربها و همچنین مسدود سازی درزها با نوار درزگیر ، امکان ساخت مقاوم ترین صندوق امانات در برابر سرقت و حریق را خواهد داشت ( این تکنولوژی در انحصار شرکت این شرکت است )

4-    تقویت سقف ، کف و دیواره ها : در مواقع حریق و یا سرقت ، علاوه بر درب صندوقها باید اضلاع دیگر صندوق امانات توجه کرد. بنابر این شرکت این شرکت با ساخت لایه های محافظ با قطر قابل تغییر که به سقف ، کف و اطراف صندوق بوسیله پیچ متصل می شوند ، باعث مقاوم سازی اضلاع دیگر صندوقهای امانات در برابر حریق و سرقت شده است . در میان این لایه ها می توان از پشم سنگ که باعث مقاومت در برابر حریق و یا حتی از بتون که علاوه بر مقاومت در برابر حریق ، در برابر سرقت نیز خواهد شد استفاده کرد.

5-    استفاده از رنگ ضد حریق: در ابتدا ذکر این مسئله لازم است که رنگ الکترواستاتیک ضد حریق نیست و بدلیل پیچیدگی فرایند نقاشی ضد حریق ، در حال حاضر شرکتهای محدودی توانایی استفاده از رنگ ضد حریق را در داخل کشور داشته و شرکت این شرکت تنها شرکت استفاده کننده از این نوع رنگ در صنعت صندوق امانات است . در جدول زیر مقاومت صندوقهای امانات تقویت شده ضد حریق که با رنگ ضد حریق پوشانده شده اند در برابر حرارت 1000 درجه ( حرارت کوره که در حالت عادی هرگز حریق به ا منبع : پرتال جامع محصولات ایمنی و امنیتیصندوق های امانات اجاره ای بانکی
برچسب ها : شرکت ,امانات ,صندوق ,تولید ,استفاده ,صندوقهای ,صندوق امانات ,صندوقهای امانات ,تولید کنندگان ,تولید کننده ,سایر تولید ,سایر تولید کنندگان ,شرکته